Geen Rommelmarkt

Het bestuur van Oranje Zwart/De Hoekse heeft moeten besluiten dat er geen rommelmarkt meer zal worden gehouden. Na jarenlange succesvolle edities zal er vanaf 2023 geen rommelmarkt meer zijn op ons terrein. Dit besluit hebben we onder andere moeten nemen door toenemende kosten en gebrek aan opstal ruimte. We hebben erg genoten van alle edities die we de afgelopen jaren hebben mogen organiseren en kijken tevreden terug op wat de opbrengsten voor onze vereniging hebben kunnen betekenen. 

We willen iedereen bedanken die door de jaren heen heeft bijgedragen aan het succes van de rommelmarkt. Zonder alle hulp was het niet mogelijk om onze rommelmarkt uit te bouwen tot een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dank aan alle vrijwilligers en iedereen die heeft bijgedragen hieraan!