Corona

Geüpdatet op  30-09-2020

 

Belangrijk voor gasten

Kleedkamers
Oranje Zwart/De Hoekse heeft op de veldaccommodatie slechts 2 kleedkamers: 1 heren en 1 dames. In verband met de Corona maatregelen kunnen er slechts 6 personen tegelijkertijd in de kleedkamer zijn. Kleed je daarom zo snel mogelijk om en blijf niet onnodig lang in de kleedkamers.

Kleed je, waar mogelijk, zoveel mogelijk thuis al om.

Team besprekingen kunnen op dit moment alleen buiten worden gehouden.

Kantine
De katine is gesloten. 

Toeschouwers
Publiek is helaas niet toegestaan tijdens de wedstrijden. Ouders van de tegenpartij die als chauffeur zijn meegekomen mogen wel aanwezig zijn. 


 

Belangrijkste regels

  • Houd 1,5 m afstand
  • Blijf thuis bij klachten
  • Schud geen handen
  • Was je handen regelmatig
  • Blijf zoveel mogelijk buiten
  • De kantine is gesloten
  • Geen publiek toegestaan

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de 1,5 meter regel om sporten mogelijk te maken. Zo hoeft er tijdens de trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter te worden gehandhaafd tussen sporters. Ook hoeft er in de auto geen 1,5 meter afstand te worden gehouden, de rijksoverheid adviseert daarbij een (niet-medisch) mondkapje. Voor jeugdleden zijn er kleine afwijkingen op de 1,5 meter regel, jeugdleden hoeven onderling geen afstand te houden, jeugdleden tussen van 13 t/m 17 jaar moeten wel afstand houden tot volwassenen.

LeeftijdscategorieOnderling
Afstand
Afstand met 18 en ouder
0 t/m 12NeeNee
13 t/m 17NeeJa
18 en ouderJaJa

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Trainingen

Tijdens de trainingen hoeft er tussen de verschillende sporters onderling geen afstand te worden gehouden. Trainers moeten, afhankelijk van de leeftijdscategorie van de sporters en de trainer, de 1,5 meter regel wel navolgen. Tijdens rustmomenten (zoals een praatje vooraf) en voor en na de trainingen geldt gewoon de 1,5 meter regel.

Tijdens de trainingen mogen alleen trainers en leden die trainen aanwezig zijn. Ouders mogen helaas niet op het veld komen.

Zodra de training is afgelopen, moet zo snel mogelijk het veld worden verlaten.

Wedstrijden

Bij wedstrijden geldt, net als bij trainingen, alleen voor de sporters een uitzondering op de 1,5 meter regel. Voor de scheidsrechter geldt dat hij zoveel mogelijk probeert de 1,5m te handhaven, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Reserves en coaches dienen wel de 1,5 meter regel na te leven, daarom is het belangrijk dat er voldoende zitplaatsen worden geregeld langs de kant van het veld.

Voor en na de wedstrijd worden er geen handen geschud, je kunt natuurlijk nog steeds je tegenstander een prettige wedstrijd wensen en na afloop bedanken en/of complimenteren.

Bij time-outs en in de rust geldt dat er weer 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Bij blessures geldt dat er gezond verstand gebruikt moet worden. Help de geblesseerde persoon met voldoende mensen, maar ga niet met te veel mensen rondom die persoon staan.

Ten slotte is het verstandig om je eigen bidon mee te nemen naar een wedstrijd of training in plaats van de bidons van de vereniging.

Kleedkamers

In de kleedkamers moet er 1,5 meter afstand worden bewaard. Oranje Zwart/De Hoekse heeft slechts 2 kleedkamers, hierdoor kan het druk worden in de kleedkamers. Zorg er daarom voor dat je zo snel mogelijk omkleed. Blijf niet onnodig lang praten in de kleedkamers. Als je alleen je schoenen hoeft te verwisselen, dan kan dit ook buiten gedaan worden.

Is het zo druk in de kleedkamer dat 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, wacht dan buiten de kleedkamer voordat je naar binnen gaat.

Wees op wedstrijddagen gastvrij naar onze tegenstanders en geef ze voorrang bij het omkleden.

Wedstrijdbesprekingen worden niet gehouden in de kleedkamers.

Om de doorgang bij de kleedkamers iets te vergroten, worden beide deuren open gezet.

Toeschouwers

Toeschouwers bij een wedstrijd zijn helaas niet welkom.

Van iedereen wordt verwacht dat hij direct het terrein verlaat zodra je wedstrijd is afgelopen.

Kantine

De kantine is gesloten. Er kan niets worden gekocht en er mag ook niemand binnen

Autorijden

Gezamenlijk in een auto rijden is toegestaan binnen de huidige regels vanuit de overheid. Het advies dat bij daarbij wordt gegeven voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen is om een mondkapje te dragen.

Mochten mensen moeite hebben met het dragen van mondkapjes of met het samen in een auto te zitten, dan vragen we om dit onderling per team op te lossen.

Ouders die hun kinderen naar een uit wedstrijd brengen, mogen daar gedurende de wedstrijd aanwezig blijven.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht dan kunnen die worden gesteld via bestuur@oranjezwartdehoekse.nl